قلبم به یاد کوثر و زمزم گر�?ته است

مثل طلوع سوره مریم گر�?ته است

باران دیده های من از رحمت شماست

اشکم به اذن چشم تو نم نم گر�?ته است

آری در این هوای پر از بغض بی کسی

نام تو در محیط دلم دم گر�?ته است

آری خدا که خانه مشکی گزیده است

روضه برای شاه دو عالم گر�?ته است

چشمم به راه آمدن کاه گریه هاست

امشب دلم به یاد محرم گر�?ته است

دسته کجاست سینه زنش را صدا کنید

زنجیر کوچک دل من غم گر�?ته است

در انتهای کوچه سینه زنی کسی

با ناله های �?اطمیش دم گر�?ته است

                                                               علی اشتری
عطرى كه از حوالى پرچم رسيده است

ما را به سمت مجلس آقا كشيده است

از صحن هر حسينيه تا صحن كربلا

صد كوچه واكنيد محرم رسيده است

                                                               شاعر؟؟؟

***

تا خون شهید کربلا می جوشد

با یاد محرم دل ما می جوشد

داغ غم او همیشه عالم سوز است

تا هست خدا خون خدا می جوشد

                                                             سید رضا مؤید

***

عنان قا�?له در این دیار بگشایید

کمز به مرگ ببندید و با بگشایید

حریم وعده پروردگار ما اینجاست

نظر به وعده پروردگار بگشایید

                                                         سید رضا مؤید

لحظه ای که خاک را زندان آدم گ�?ته اند

کربلا را بادبان کشتی غم گ�?ته اند

در حصار خون و آتش چشم های آسمان

روز مرگ عشق را  میلاد ماتم گ�?ته اند

شوق آزادی میان آتش بیداد سوخت

لحظه های مرگ غیرت را محرم گ�?ته اند

بس که می گریم به یاد ش��ر عاشورایتان

اشکمان را کوچه ها باران مبهم گ�?ته اند

ای شکوه سبز بعد از ر�?تن تو خاکها

کو�?یان را وارثان ابن ملجم گ�?ته اند

                                                                 اسلام اسلامی کیاسری

ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا

بـه لطـمه هـای ملائک بـه مــاتـم گــل زهـرا

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـيـبـش

بـه بـوی سيـب زمـين�? غـم و حـسين غريـبش

سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی

به چشم کاسه خون و به شال ماتم مـهـدی

سـلام من بــه مـحـرم بـه کـربـلا و جـلالــش

به لحظه های پـر ازحزن غرق درد و ملامش

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زيـنـب

بـه بــی نـهــايــت داغ  دل شـکــستــه زيـنـب

سلام من به محرم به دست و مشک اباال�?ضل

بـه نـا اميـدی سقـا بـه سـوز اشـک اباال�?ضل

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـامـت اکـبـر

بـه کـام خـشک اذان گـوی زيـر نـيزه و خنجر

سلام من به محرم به دسـت و بـازوي قـاسم

به شوق شهد شهادت حنای گيسوی قـاسم

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره اصـغـر

به اشک خجلت شاه و گلـوی پـاره اصـغـر

سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـيـنـه

بـه آن مليـکـه کـه رويش، نديده چشم مدينه

سـلام من بـه محـرم بـه عاشقی ز�?هيرش

به بـاز گـشـتـن ح�?ر و عروج ختـم به خيرش

سلام من بـه محرم  بـه مسـلـم و به حـبـيـبش

به رو سپيدی عون و به بوی عطر عجيـبـش

سلام من بـه محرم  بـه زنگ مـحـمـل زيـنـب

بــه پـاره، پـاره تــن بــی سر مـقـابـل زيـنـب

سلام من به محـرم  به شـور و حـال عيـانـش

سلام من به حسـيـن و به اشک سينه زنـانش

                                                                              شاعر؟؟؟

از چه می پرسی دگر نام مرا

آشنایی با من درد آشنا

غاضریه نام تو مقصود نیست

خوب می دانی که  هستم کربلا

از ازل پرورده دست توأم

خلقتم با مهر تو دارد ص�?ا

نام پاک تو عزیزم کرده است

برترم از مکه و کوی منا

خاک پای بهترینها بوده ام

ریخته بر من سرشک انبیاء

جبرئیل اینجا هزاران بار شد

روضه خوان تو به �?رمان خدا

شاهد این گ�?ته ام باشد �?رات

دیده ام اشک خلیل و نوح را

سینه ام را درد سوزانی گر�?ت

تا شنیدم ناله های مرتضی

ناله صبراً لک می گ�?ت او

در خطاب تو عزیز کبریا

سالهاغ چشم انتظارت بوده ام

تا نهی پا بر سرم ای با و�?ا

تا ابد مجنون تو هستم حسین

بی تو من بی قیمتم در دو سرا

خاک پای تو شدم تا که شدم

آخزین مقصود قلب اولیاء

آسمان قبطه به حالم میخورد

قبله گاه عرشیان کردی مرا

خاک پای بهترین مردان شدم

یاورانت را همه باشم �?دا

سایه حق بر سرم ا�?کنده شد

تا که بر پا شد به خاکم خیمه ه��

بی نظیرند این جوانان بهشت

یادگاران حریم هل اتی

زیر پای قاسمت حس می کنم

عطر و بوی هاشمی مجتبی

در کنار گاهوار اصغرت

از ملائک می رسد شور ونوا

در جمال اکبرت پیدا بود

هیبت حیدر جلال مصط�?ی

زیر پای زینبت تربت  شدم

وق�? او گشتم که گشتم کیمیا

از قدوم دختر دردانه ات

می شوم بر درد بی دمان ش�?ا

برتر از ه�?ت آسمان دارم مقام

زیر پاهای علمدار شما

وعده تو با خدا اینجا بود

آمده اینجا ملاقاتت خدا

با همه اینها دلم دارد هراس

بر مشامم می رسد بو ی ج�?ا

لشگری که آن طر�? ص�? بسته اند

نیست در چشمانشان رنگ حیا

کو�?یان در بی و�?ایی شهره اند

از خوارج بد ترند این اشقیا

وای اگر بغض غلی سر واکند

می رود بر نیزه سرهای شما

خولی و اخنس، سنان و حرمله

تشنه خون توأند این شمرها

دیده اند آموزش مهمان کشی

هر کدام از یک طریقی ای خدا

یک ن�?ر نیزه پرانی قاهر است

یک ن�?ر دارد کمانی بی خطا

یک ن�?ر خنجر کشی ماهر شده

می کند راحتع سری از ��ن جدا

وای من از دست زینب می روی

می روی حتی به زیر دست و پا

وای بر حال عقیله خواهرت

دختر پرده نشین مرتضی

زینب و یک دشت شیر و حرمله

زینب و دردانه ها و شعله ها

زینب و یک کاروان زخم کبود

زینبو یک غربت بی انتها

زینب و ت�?سیر نام من حسین

کربلا یعنی همان کرب بلا

                                                         

 شاعر؟؟؟

باز محرم شد و لوای ماتم بپاست

ماتم سلطان عشق شهید کرب بلاست

به عرش و خلد برین �?رقه کر وبیان

حلقه ماتم زده صاحب ماتم خداست

پیمبران سر ربه سر لباس نیلی به بر

شال عزای سیاه به گردن مصط�?ی است

موی کنان در زمین زنان ماتم زده

مویه کنان در سماء حضرت خیر النساء است

س�?ر نما از حجاز بساز ساز عراق

شور حسینی ببین بلند از نینواست

به قتلگه اندرآجلوه عشاق بین

یکی جدا دست او نشسته پیکان تیر

یکی زظلم عدو بریده سر از ق�?است

حسین لب تشنه شد شهید در راه حق

به روز حشر و جزا خداش هم خون بهاست

به دشت کرب وبلا خون خدا ریختند

تربت پاکش از آن سجده گه ما سواست

خیام عصمت که بود گیسوی حورش طناب

گسسته از یکدگر زظلم آل زناست

نیست نشانی زشمر غیر پلیدی بلند

ببین رواق حسین چون حرم کبریاست

                                                                

سید احمد دهکردی

بسوز ایدل که مضطر گردم اینجا

شکوه نخل باور گردم اینجا

در این صحرا مکن منزل برادر

که ترسم بی بادر گردم اینجا

نمی خواهم سیه پوش و عزادار

زداغ زل�? اکبر گردم اینجا

نمی خواهم کنار نعش قاسم

شریک داغ مادر گردم اینجا

نمی خواهم زدیده اشک ا�?شان

به عباس دلاور گردم اینجا

نمی خواهم سراپا آه و شیون

به سوگ مرگ اصغر گردم اینجا

نمی خواهم میان لجه خون

پی صد پاره پیکر گردم اینجا

ولی با این همه در خط تسلیم

مطیع امر داور گردم اینجا

برای نشر دین و ح�?ظ اسلام

تو را من یار و یاور گردم اینجا

                                                                       

مرحوم ژولیده نیشابوری

جهان را از چه رو ماتم گر�?ته

زمین و آسمان را غم گر�?ته

چنان ماتم به گیتی سایه ا�?کند

که گوئی نیر اعظم گر�?ته

مگر ماله محرم شد پدیدار

که مه را هاله ماتم گر�?ته

حسین این علی �?رزند زهرا

که نور چهره اش عالم گر�?ته

جبین قدسیان را از ملامت

خطوط بر هم و درهم گر�?ته

چه باک از زخم پیکان عاشقی را

که از معشوق خود مرهم گر�?ته

نع تنها دامن پاکان عصمت

که آتش دامن عالم گر�?ته

برون کن خاتم شادی از انگشت

کزین ماتم دل خاتم گر�?ته

به اشک دیده گلهای ن��وت

غبار غم زروی هم گر�?ته

                                                  

دکتر قاسم رسا

نه تنها جان خود را هدیه بر درگاه آوردم

الها هر چه دارم من به قربانگاه آوردم

نه تنها یک گلستان لاله دارم بهر پژمردن

کنارش یک نیستان ناله جانکاه آوردم

حسینم من حسینم آ�?تاب روز عاشورا

که در این آسمان هم اختر و هم ماه آوردم

بود حجاج را در کعبه یک قربان ولیکن من

خلیل عشقم و چندین ذبیح الله آوردم

پی تکمیل عاشورای خونینم خداوندا

زاکبر تا به اصغر جمله را همراه آوردم

                                                

سید رضامؤید

در بیابان بلا کعبه غم پیدا شد

اولین منزل صحرای قدم پیدا شد

زین س�?ر مقصد ما کرببلا بوده و هست

کربلا قبله ارباب کرم پیدا شد

ای به احرام دل سوخته محرم شدگان

بارها را بگشائید حرم پیدا شد

گ�?ت زینب چه زمینی است خدایا که از ان

لرزه بر اهل دل و جان حرم پیدا شد

تا در این دشت نهادیم قدم دردل ما

رنج و اندوه بلا از پی هم پیداشد

                                           

 سیدرضامؤید

با سلام و عرض ادب :

دوستان شما میتواتید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در ارتباط باشید.