پرینت 

بر روی من دو دیده تو وا نمی شود

یعنی عمو برای تو بابا نمی شود

نسل جوان به سینه خود حک نموده اند

هر نوجوان که قاسم طاها نمی شود

اولاد عایشه به غمت خنده می زنند

خواهم که جان دهم ز غم امام نمی شود

اعضای تو زه م شده باز و شک�?ته است

هز غنچه ای که باز و شکو�?ا نمی شود

این طعم سیلی است که از نیزه می کشی

اما بدان که سیلی زهرا نمی شود

بی مهر �?اطمه به روی گونه مهت

پرونده شهادتت امضا نمی شود

لعل تو بسته حرم عطش یا عسل عمو

لبهای زخم خورده تو وا نمی شود

ای استخوان شکسته زبان حسن شدی

بهتر از این حدیث غم ا�?شا نمی شود

از زیر سم مرکب دشمن صدای تو

آید به گوش و جسم تو پیدا نمی شود

ای زخم پیکر تو �?زون از ستاره ها

کی گ�?ته باغ لاله به صحرا نمی شود

                                                     شاعر؟؟؟