پرینت 

ای کاش شبی لایق دیدار تو باشم

 از پرده دل راز نگهدار تو باشم 

دستم تهی ونیست کلا�?ی به بساطم

 تابر سر بازار خریدار توباشم

یک عمر به دنبال امان بودم وصحت

 منت نه و بگذار که بیمار توباشم

 ای سایه لط�?ت همه جا روی سرمن

 بگذار که در سایه دیوار توباشم

 ای کاش شبی آیدودرجامع سهله

 با چشم دلم زائر رخسار توباشم

                                                           

مجيد رجبي