صنوبري که خميده خدا نگهدارت 

خوشي ز عمر نديده خدا نگهدارت 

 قرار بعدي ما ظهر روز عاشورا 

کنار رأس بريده خدا نگهدارت 

                                               شاعر؟؟؟

***

�?اطمه نامي كه با آن عشق مي بازد خدا

�?اطمه نوري كزآن بر خلق مي نازد خدا

ما نه ياران دگر نه انبيا گويند كاش

در جزا ما را ز چشم او نياندازد خدا

                                             سيد رضا مؤيد
ز ابر ديده چو خاك مزار را گل كرد

نشست تا سحر خاك بر سر دل كرد

شبي كه آينه اش  د�?ن شد چه حالي داشت

از اين كه �?اطمه را با نبي مقابل كرد

شكست و ناله زد و خون  شد و به خاك ا�?تاد

چگونه تا به سحر طي اين مراحل كرد

پس از زيارت زهرا به سوي يثرب ر�?ت

كمر شكسته ترين موج رو به ساحل كرد

نگ�?ت �?اطمه اي نيست تا كه نان بپزد

�?قط نگاه به دست و در و به سائل كرد

خبر رسيد و رگ غيرتش به جوش آمد

بپاي خاست و شمشير را حمايل كرد

صداي خم شدن پشت سنگ مي آيد

مگر علي غم خود را به كوه نازل كرد...!

                                                    رضا جع�?ري
ز تربت گل او بوي سيب مي آيد

زقبر�?اطمه بوي عجيب مي آيد

صداي هق هق يك ابر خسته و تنها

صداي بارش امن يجيب مي آيد

صداغي كيست كه آهسته اشك مي ريزد؟

صداي گريه مردي غريب مي آيد

علي است اين كه رود بر مزار �?اطمه اش

مريض عشق كنار طبيب مي آيد

عجيب نيست كه آتش بگيرد اين دريا

كه بوي سوختن از يك حبيب مي آيد

                   رضا جع�?ري
خدا نصيب كسي همچو من بلا نكند

به داغ يار گر�?تار و مبتلا نكند

به كنج خانه نشين غريب و بي ياور

مصيبتي است كه صد مرحمش دوا نكند

كسي كه خار به چشم و بلا به جان دارد

به غير مرگ برايش كسي دعا نكند

دلي شسكته و خانه نشيني مردي

براي خانه بي مادري خدا نكند

به يك كلام چو خواهم  غمت كنم تعري�?

خوشي به زندگي ام بعد تو و�?ا نكند

دريغ و درد كه غير از نوازش بابا

كسي تسلي زينب در اين عزا نكند

بود شبيه تو عجل و�?اتي ام بر لب...

مگر كه خالق من حاجتم روا نكند

                محمود ژوليده
من همان آینه ی شب زده ات مست تو ام

رو گر�?تم زتو چون سایه ی بی رنگ تو ام

پیش من باش و ببین امشب از آن شب هایست

که کنار تو و یک عالمه دل تنگ تو ام

نشود �?اش جهان آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

این همه قصه ی �?ردوس و تمنای بهشت

گ�?تگویی و خیالی زجهان من و توست

درد ها پر شده در خانه ی سینه که مپرس

قصه هایی ست در این بیت حزینه که مپرس

کاش می شد که شبی با تو بگویم آقا

رازی از کوچه ی باریک مدینه که مپرس

�?اش کردم به جهانی که منم پابندت

زخم هایم به �?دای گل یک لبخندت

من �?قط زخم از آن کوچه خریدم اما

غرق کابوس شده روز و شب �?رزندت

از شب حادثه روی حسنم زرد شده

از غم دل هوره ی او ن�?سم سرد شده

جلوه ای کرد که انگار تو همراه منی

کاش می دیدی علی جان پسرم مرد شده

                                       شاعر؟؟؟

                                                                 با تشكر از برادر عزيزمهدی محمدی
ابر ماتم بر سر كاشانه ام سايه كشيد

قامت طوباي باغ من خداوندا خميد

شادي ام اين بود ياري دارم آن هم �?اطمه است

اي دريغا اين اميدم  هم به نوميدي رسيد

دست بسته بودم و در كوچه  ا�?تادم ز پا

ناله واغربتايم را يهودي هم شنيد..!

كس نديده در ميان شعله ا�?روخته

كودك شش ماه اي با مادرش گردد شهيد

من خودم ديدم كه �?ضه با چه حال مضطري

از ميان شعله ها ياس مرا بيرون كشيد

قن�?ذ بي چشم و رو زهراي زخمي مرا

آنقدر در كوچه ها زد تا امانش را بريد

باغبانم باغبان باغ در هم ريخته...!

باغباني كه به جز غم از نهال خود نچيد

داس را بات ساقه ياسي كه تا خورده چه كار؟

اي خدا گلچين گل ياس مرا از ريشه چيد

بس كه خون ر�?ت از تن پاك و شري�? �?اطمه

گشت رخسار كبود و زخمي ياسم س�?يد

آن قدر هول و هراس پشت در بسيار بود

كه همان دم گوهر يك دانه ام شد نا پديد

حاليا من ماندم و يك آرزوي سوخته

�?اطمه ر�?ته است با صد داغ و روي سوخته

                                                مجتبي روشن روان
اي از ن�?ست واژه مادر متجلي

از هر قدمت  سوره كوثر متجلي

اي دختر خورشيد خداوند هميشه

چشمان تو با عشق پيمبر متجلي

اشك از غم شب روي زمين سيل سروده

در شرح غمت ناله حيدر متجلي

تشييع تو در خواب ملائك همه بي تاب

بر دوش حسن ياس معطر متجلي

در كرب و بلا بودنت اثبات بهشت است

ه�?تادو دو گل غنچه پرپر متجلي

در هشت بهاري كه شك�?تند شهيدان

سربند تو(يا �?اطمه )بر سر متجلي

هر �?اطميه حك شده اين شعر خداوند

هر چشم كه در غربت تو تر متجلي

اين جمعه دلم جاده به جاده پر باران

ديدار تو با منجي آخر متجلي

                    علي سليماني
پشت در بال و پرم آتش گر�?ت

سوختم پا تا سرم اتش گر�?ت

با گلت سيلي نمي دانم چه كرد!

پلك چشمان ترم آتش گر�?ت

دست ان نامرد داغ از كينه بود

زد به رويم معجرم اتش گر�?ت

من كيم پروانه اي پر سوخته

كز غمتن خاكسرتم آتش گر�?ت

گرم عشقت بودم از خود بي خبر

بين شعله پيكرم آتش گر�?ت

با تماشاي تن خونين من

قلب زينب دخترم آتش گر�?ت

بانگ سر دادم كه اي �?ضه بيا

نازدانه گوهرم آتش گر�?ت

بي كسي ات شعله بر ج��نم گر�?ت

سينه شعله ورم اتش گر�?ت

ناله مي زد رحمه للعالمين

آه!يارب!كوثرم آتش گر�?ت

روضه خوانم شد خدا و بانگ زد

دختر پيغمبرم آتش گر�?ت

                           مجتبي روشن روان
 كنار بستر خونين تو نشسته علي

كنار صورت پر چين تو نشسته علي

دوباره مثل همان روز دست بسته شده

و مثل پهلوي پاكت علي شكسته شده

بيا و لط�? كن و با علي تكلم كن

به خنده هاي مليحت به من ترحم كن

ميان اين دو سه ه�?ته چقدر پير شدي

ز مرتضاي غريبت چه زود سير شدي

ن�?س ن�?س زدنت طاقت مرا برده

كبودي بدنت طاقت مرا برده

چرا نماز شبت را نشسته مي خواني

چرا تو مثل نهالي شكسته مي ماني

زبس كه گريه امانت بريده زهرا جان

تو حر�? مي زني اما بريده زهرا جان

زچهره تو هويداست ر�?تني هستي

به قول مردم كوچه نماندني هستي

كجا به اين عجله همسر جوان علي

كجا به اين عجله يار نيمه جان علي

                                  محمد مهدي روحي
خاري به چشم هاي من انگار مي كشي

وقتي كه آه از دل خونبار مي كشي

با خرمني سپيد ز گيسوي خود مرا

روزي هزار بار تو بر دار مي كشي

بر زانوان بي رمقت راه مي روي

بر شانه بار غصه بسيار مي كشي

انگار  سوي چشم تو از بين ر�?ته است

كاينگونه دست به ديوار مي كشي

شانه به موي دختر دردانه مي زني

دستي بر آن نگاه گهربار مي كشي

جاروي خانه....پخت غذا.....روز آخري

داري چقدر از اين بدنت كار مي كشي

اين رو گز�?تن تو مرا كشت...!از چه رو

چادر به روي ديده رخسار مي كشي؟

از اين ن�?س ن�?س زدنت خوب واضح است

دردي كه از جراحت مسمار مي كشي

اي قبله كبود كه با هر نگاه خود

طرحي زآتش در و ديوار مي كشي

خود را درست لحظه پرواز از ق�?س

من را شبيه مرغ گر�?تار مي كشي

خانه خراب گشتم و با ر�?تنت مرا

داري به زير اين همه آوار مي كشي

ديگر به غير مرگ دعايي نمي كني

حالا كه آه از ان دل خونبار مي كشي

                              هادي ملك پور

با سلام و عرض ادب :

دوستان شما میتواتید از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در ارتباط باشید.